Dağıstanlı Sokak Sağlıklaştırma Projesi

KAPSAM

Dağıstanlı sokak sağlıklaştırma projesi kapsamındaki çelik konstrüksiyonun tasarımı