Kızıltepe Altın Madeni Altyapı Projeleri

KAPSAM

Kızıltepe altın madeni kapsamındaki pissu, temiz su, tesis suyu ve hidrant hatları ile pompa binasının tasarımı