Askeri Polis Komuta Merkezi

KAPSAM

Askeri polis komuta merkezi betonarme binasının yapısal projelerinin işveren adına bağımsız kontrolü