Helmand Bölgesi Dağıtım Merkezi

KAPSAM

Lojistik deposu bağlantı yolları ve drenaj sisteminin tasarımı