Kuleli Ev

KAPSAM

İlk 2 katı yığma, son 2 katı ahşap tarihi kuleli evin yeniden yapım yapısal tasarımın hazırlanması