Fiziki Kabiliyet Tes. Personel Binası

KAPSAM

Fiziki Kabiliyet Tesisleri Personel Binasının betonarme projelerinin hazırlanması