Bodrum Carian Sands Villaları

KAPSAM

78 adet villa bloğunun betonarme projelerinin hazırlanması