Kavacık İş Merkezi Ardgermeli Konsol

KAPSAM

Kavacık İş Merkezi’nde iki katta yer alan 5 m’lik konsola sahip döşemelerin betonarme ve ardgerme projelerinin hazırlanması