Hastane Güçlendirme

KAPSAM

Yaklaşık 42.000 m2 hastane alanının güçlendirme projelerinin hazırlanması